Skip to main content

Contracten

Controleren

Bij twijfel over de juistheid en/of volledigheid van contracten is het verstandig om deze tijdig te laten controleren. Na de controle weet je hoe sterk jouw juridische positie al dan niet is en welke vervolgstappen je kunt zetten.

Neem contact op

Herschrijven

Zijn er veranderingen opgetreden binnen het bedrijf of heb je de wens om wijzigingen door te voeren? Zorg er dan voor dat de contracten tijdig worden herschreven. Na de herschrijving werk je met passende contracten die up-to-date zijn.

Neem contact op

Opstellen

Werk met op maat opgestelde contracten. Bepaal de juridische spelregels, versterk jouw positie, beperk onnodige risico’s en zorg voor duidelijkheid. Duidelijkheid over de afspraken tussen jou en jouw contractspartij(en).

Neem contact op