Cookieverklaring

Als je voor de eerste keer een bezoek brengt aan de website www.liaxlegal.nl, zie je een bericht verschijnen. Dit wordt aangeduid als de ‘cookiebanner’. Daarin is aangegeven dat op deze website cookies worden geplaatst en wordt de mogelijkheid geboden om gewenste cookies aan te vinken. In deze verklaring is uiteengezet wat cookies zijn, welke cookies op deze website zijn geplaatst, met welk doel, op grond waarvan en hoe je deze cookies kunt verwijderen.

1. Wat zijn cookies
Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan deze website automatisch naar jouw computer, tablet of smartphone worden verstuurd en daar opgeslagen. In die bestanden worden gegevens bewaard over jouw surfgedrag op deze website.

2. Welke cookies
LIAX Legal plaatst op dit moment de volgende cookies op deze website.

Noodzakelijke cookies

De noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat deze website goed kan functioneren. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om door de website te navigeren en gebruik te maken van de aangeboden functies. LIAX Legal heeft het recht om deze cookies te plaatsen zonder voorafgaand jouw toestemming te vragen.

Naam:                                           CookieConcent
Doel:                                             Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein
Verval termijn:                              1 jaar
Type:                                            HTTP

3. Doel cookies
LIAX Legal maakt gebruik van cookies om deze website goed te laten functioneren, te optimaliseren en aan te laten sluiten op jouw wensen. Dit met het doel om de website gebruiksvriendelijker te maken.

4. Grondslag cookiegebruik
LIAX Legal baseert het gebruik van cookies op twee grondslagen. Ten eerste jouw toestemming wanneer je voor de eerste keer deze website bezoekt en in de cookiebanner de gewenste cookies aan vinkt en op ‘akkoord’ klikt. Ten tweede op het gerechtvaardigd belang dat LIAX Legal heeft bij het plaatsen van cookies.

5. Cookies verwijderen
Je kunt ervoor kiezen om geplaatste cookies te verwijderen. De wijze waarop je dit doet, kan per browser verschillen. Bij de drie meest gebruikte browsers: Google Chrome, Internet Explorer en Firefox doe je dit door de toetsen: ctrl, shift en delete tegelijkertijd in te houden. Heb je dit gedaan, dan verschijnt een bericht op je scherm waarin je kunt aangeven dat je de cookies wenst te verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van cookies bepaalde functies op deze website niet of minder goed kunnen functioneren.

6. Wijzigingen cookieverklaring
Het gebruik van cookies kan wijzigen en daarmee ook deze cookieverklaring. Raadpleeg daarom regelmatig deze verklaring om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen.

7. Vragen
Voor al jouw vragen over het gebruik van cookies of deze cookieverklaring, kun je een e-mail sturen naar info@liaxlegal.nl