Skip to main content

Disclaimer

Op de website www.liaxlegal.nl verstrekt LIAX Legal informatie over verschillende juridische onderwerpen. Deze informatie is algemeen van aard en kan niet als advies in een concreet geval worden beschouwd. Hoewel de genoemde informatie met zorgvuldigheid is opgesteld, kan LIAX Legal niet garanderen dat deze informatie op elk moment volledig, juist en actueel is. Als gebruiker van deze website kun je geen rechten ontlenen aan de getoonde informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. LIAX Legal is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade ontstaan door het gebruik van de getoonde informatie en het gebruik van deze website.