Het ondernemingsrecht is een veelomvattend rechtsgebied dat raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden. Als ondernemer kun je tegen verschillende ondernemingsrechtelijke vraagstukken aanlopen. Dit kunnen vragen zijn over de rechtsvorm van de onderneming of de verhoudingen binnen de onderneming. Wil je weten welke regels van toepassing zijn? Of wil je de verhoudingen binnen de onderneming verder vormgegeven en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan tijdig contact op met LIAX Legal.

OndernemingBesloten vennootschapMaatschapVOFAansprakelijkheidVertegenwoordigingRechtspersoonAandeelhoudersCVAandeelhoudersovereenkomstStemovereenkomstZeggenschapsrechtenBestuurdersBestuurdersaansprakelijkheidAVA

Als ondernemer kun je niet om het contractenrecht heen. Je sluit immers regelmatig contracten. Dit kan om verschillende redenen zijn en met verschillende partijen. In alle gevallen wil jij onnodige risico’s en aansprakelijkheden zo veel mogelijk beperken. LIAX Legal helpt jou met het opstellen, controleren of wijzigen van verschillende contracten. Bekijk hier de mogelijkheden.

OvereenkomstenWanprestatieSchadevergoedingProductaansprakelijkheidOnrechtmatige daadPrecontractuele faseAansprakelijkheidOvereenkomstenNietigVernietigbaarNakomingAlgemene voorwaarden

Jij hebt een product geleverd of een dienst verleend, maar de betaling blijft uit. Achter de klant aangaan is niet alleen frustrerend, maar kost je ook veel tijd en energie. Laat je daarom tijdig bijstaan. Wil je weten waar je aan toe bent en wat je kunt doen? Bekijk hier wat LIAX Legal voor jou kan betekenen.

IncassoKostenProcedureBetalingenHerinneringsbriefAanmaningSommatie ProcederenIngebrekestelling

Het privacyrecht is een veelbesproken rechtsgebied. Dit heeft met name te maken met de Algemene Verordening Persoonsgegevens, oftewel de ‘AVG’, die per mei 2018 van kracht is gegaan. De kans is groot dat jij als ondernemer persoonsgegevens verwerkt en daarom onder de reikwijdte van de AVG valt. Heb jij nog geen maatregelen genomen om te voldoen aan de AVG? Neem dan zo snel mogelijk actie en voorkom hoge boetes. Heb jij al wel maatregelen genomen, maar wil je weten of je nog steeds voldoet aan alle eisen? Bekijk hier wat LIAX Legal voor jou kan betekenen.

PrivacyverklaringCookieverklaringCookiestatementVerwerkersovereenkomstVerwerkersregisterAPPrivacyAVGVerantwoordingsplichtPersoonsgegevens